Swedimport i Lindesberg AB

Swedimport har i 50 års tid arbetat med plastdetaljer för industrin. Därför har vi ett av Sveriges ledande sortiment på över 5.000 produkter. Detta tillsammans med vår kunskap leder till att vi löser de flesta av våra kunders önskemål och problem. Service är vår styrka och därför kan ni räkna med att få de produkter ni behöver.

Swedimport finns i Lindesberg, 40 km norr om Örebro. Örebro är en terminalort vilket borgar för säkra leveranser. Våra kunder finns utspridda över hela landet men vi levererar även till våra nordiska grannländer.

Huset

Vad är ISO 14001?

ISO 14001 är del av en serie standarder som kan tillämpas i vilken organisation som helst, var som helst, med hänsyn till miljöledning. Baserad på Plan-Do-Check-Act cykeln, specificerar ISO 14001 de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

Iso14001

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer från alla typer av branscher och verksamheter. Den är baserad på åtta kvalitetsledningsprinciper och leder därigenom er verksamhet mot: kundfokus, medarbetarnas engagemang, ständig förbättring och ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer.

Iso9001

Kemikalieresistens

A = Bra
B = Mindre bra
C = Dålig

Material Bensin Benzen Mineralolja Vegetabilisk olja Svaga alkalier Starka alkalier Svaga syror Starka syror
Nylon-6 (PA6) A A A A A B B C
Nylon-66 (PA66) A A A A A B B C
LD-Polyeten (LDPE) A A A A A A A B
HD-Polyeten (HDPE) A A A A A A A B
Polyoxymetylen (POM) A A A A A B B C
Polyvinylchlorid (PVC) A C B B A A A B
Termoplastisk polyester (TPE) B B A A C C B B
Polypropylen (PP) B C B A A A A C
Polystyren (PS) B C B A A A A A
Bakelit (BA) A A A A A B A B
Polystyrol B C B A A A A A
ABS C C A A A A A C
Polyuretan (PUR) A A A A A C B C

© Copyright 2011 Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.