Laddar...

Integritetspolicy


Senast uppdaterad 2019-04-17

 1. Generell information
  1. Detta dokument är utformat för att hjälpa dig förstå vår integritetspolicy. När vi talar om vi/oss/vår så menas Swedimport Trading AB. När vi talar om du/dig/er så menas du som kund åt Swedimport Trading AB.

  2. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy närsomhelst. Den senaste versionen indikeras med hjälp utav datumet under rubriken i dokumentet. Alla ändringar träder i kraft med omedelbar verkan.

 2. Rättslig grund
  1. Vi samlar inte in några personuppgifter om dig utan ditt medgivande. I de fall du ger oss dina personuppgifter gör vi vårt yttersta för att informera dig om hur vi tänker använda dessa och varför vi behöver de.

  2. I de flesta sammanhang behandlar vi dina uppgifter i enlighet med det avtal vi ingått med dig, t.ex. för att kunna leverera en produkt du beställt. I övriga sammanhang behandlar vi dina uppgifter enligt vårt ”berättigade intresse” vilket innebär att vi, i vår dagliga verksamhet, kan använda dina uppgifter till att via e-mail skicka direktreklam om produkter eller tjänster vi tror kan vara av intresse för dig. Slutligen så använder vi dina uppgifter till att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt gällande lagstiftning.

 3. Insamling utav personuppgifter
  1. Vi samlar in personuppgifter när du: besöker vår webbplats; använder ditt konto för att göra beställningar utav våra produkter; när vi genomför och bearbetar dina beställningar; när du kontaktar oss via e-mail eller telefon. Vi samlar även in personuppgifter om du är kund hos oss eller arbetar för en kund hos oss.

 4. Behandling utav personuppgifter
  1. Vi använder de personuppgifter du medgett oss för att: utföra de skyldigheter vi har enligt avtal vi ingått med dig; förse dig med uppgifter, tjänster och produkter du begär utav oss; förse dig med uppgifter, tjänster och produkter vi tror kan intressera dig; förse dig med information om ändringar utav vår service.

  2. Vi delar dina personuppgifter med alla medlemmar i vår koncern och viss tredje part, inkluderande: leverantörer och underleverantörer för att uppfylla de avtal vi ingår med dig; leverantörer utav analys- och sökmotorer för att kunna optimera vår webbplats.

  3. Dina personuppgifter lagras på servrar som ägs och drivs utav våra samarbetspartners situerade i Sverige.

 5. Rättigheter
  1. Under GDPR har varje enskild person ett antal rättigheter. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillmötesgå dessa rättigheter. Vid frågor eller invändningar, ta kontakt med vår ansvarige via jonas@swedimport.se


Rätten till information; Du kan när som helst få information om vilka uppgif-ter vi lagrar om just dig.

Rätt till rättelse; Om du anser att de uppgifter vi lagrar om dig är felaktiga, var vänlig informera oss så ställer vi det till rätta.

Rätt till radering; Du kan be oss om att, temporärt eller permanent, radera de uppgifter vi lagrar om dig.

Rätt till begränsning av behandling; Om du anser att vi felaktigt behandlar dina uppgifter kan du begränsa vår behandling av dessa.

Rätt att göra invändningar; Du kan skriftligen invända mot vår behandling utav dina uppgifter genom mail till jonas@swedimport.se

© Copyright Swedimport i Lindesberg AB. All rights reserved.