Kabelgenomföringar

Kabelgenomföring typ 42

Skyddar kabel mot vassa plåtkanter Tillverkad i PVC

Kabelgenomföring typ KD

Skyddar kabel mot vassa plåtkanter Tillverkad i PVC