Blindproppar

B

Täcker oönskade hål Skallen är plan eller svagt sfärisk beroende på mod...

161

Designad för att täcka hål i plåt Lätt att montera och avmontera Tillve...