Knutar

Insatser som används för att skarva eller sammanfoga profiler till olika konstruktioner.

V-2D2-KS

Knut i rät vinkel för fyrkantsprofil Tillverkad i Polyamid Med kärna i stål ...

V-2D3-KS

Knut i T-kors för fyrkantsprofil Tillverkad i Polyamid Med kärna i stål

V-2D4-KS

Knut i fyrvägskors för fyrkantsprofil Tillverkad i Polyamid Med kärna i stål...

V-3D3-KS

Knut i rät vinkel med en extra anslutning Tillverkad i Polyamid Med kärna i ...

V-3D4-KS

Knut i T-kors med en extra anslutning Tillverkad i Polyamid Med kärna i stål...

V-3D5-KS

Knut i T-kors med två extra anslutningar Tillverkad i Polyamid Med kärn...

V-3D6-KS

Knut i fyrvägskors med två extra anslutningar Tillverkad i Polyamid Med...