Knutar

Insatser som används för att skarva eller sammanfoga profiler till olika konstruktioner.

Knut typ V-2D2-KS

Knut i rät vinkel för fyrkantsprofil Tillverkad i nylon Med kärna i stål ...

Knut typ V-2D3-KS

Knut i T-kors för fyrkantsprofil Tillverkad i nylon Med kärna i stål

Knut typ V-2D4-KS

Knut i fyrvägskors för fyrkantsprofil Tillverkad i nylon Med kärna i stål ...

Knut typ V-3D3-KS

Knut i rät vinkel med en extra anslutning Tillverkad i nylon Med kärna i stå...

Knut typ V-3D4-KS

Knut i T-kors med en extra anslutning Tillverkad i nylon Med kärna i stål

Knut typ V-3D5-KS

Knut i T-kors med två extra anslutningar Tillverkad i nylon Med kärna i...

Knut typ V-3D6-KS

Knut i fyrvägskors med två extra anslutningar Tillverkad i nylon Med kä...

Rörskarv typ 1D2R

Med invänding stålkärna